Realment es poden extreure aprenentatges d’aquesta experiència?

Una de les recompenses a l’esforç que suposa participar en una experiència com aquesta, més enllà del resultat aconseguit, és els aprenentatges que es poden assolir:

  • Adonar-se que escoltar atentament a l’altre és una activitat que no practiquem prou bé ni prou sovint.
  • Comprendre que la solució al nostre problema no passa per voler canviar l’altre, ni per fer una crítica furibunda contra ell sinó per reconèixer-lo com ésser humà.
  • Prendre consciència de l’impacte que causen les nostres paraules sobre els demès i entendre la conveniència d’actuar de manera diferent si cal. 
  • Adonar-se que no gestionar adequadament el conflicte suposa un desgast d’energia que es podria estar dedicant a d’altres coses. I és que, sovint, oblidem que el conflicte afecta la nostra capacitat per atraure allò que desitgem a la vida. 
  • Descobrir que convé no estar tan pendent del que els altres puguin pensar de nosaltres i sí centrar-se més en conèixer-nos una mica millor a nosaltres mateixos. 
  • Constatar que allí on fins ara crèiem que hi havia mala fe per part de l’altre, en realitat hi ha una dosi important d’ignorància. 
  • Acceptar que sovint ens precipitem a l’hora de fer judicis i això, juntament amb idees preconcebudes, no ens posa en el bon camí a l’hora de gestionar un conflicte.