L'EQUIP

El nostre equip està format per professionals de dilatada experiència en diferents disciplines. Això ens permet atendre els casos de forma global i des d'un enfoc multidisciplinar.


Zoe Masó Maluquer

Pedagoga terapeuta - Col. 24918

Logopeda - Col. 1057

Paula García Alegre
Logopeda
Intèrpret de llengua de signes

Col. 4476


Román Pérez Burin des Roziers

Psicòleg sanitari

Psicoanalista - Col. 2309

Dra. Lídia Rigual Soler

Metge Foniatra - Col. 32687

Logopeda - Col. 1340


Jordi Masip Vidal

Mediador

Marta Almirall Paüls

Pedagoga terapeuta

Logopeda - Col. 1050

Clàudia Tobarra Alvarez

Logopeda
Col. 08-4722