L'EQUIP

El nostre equip està format per professionals de dilatada experiència en diferents disciplines. Això ens permet atendre els casos de forma global i des d'un enfoc multidisciplinar.


Zoe Masó Maluquer

Pedagoga terapeuta - Col. 24918

Logopeda - Col. 1057

Paula García Alegre
Logopeda -  Col. 4476
Intèrpret de llengua de signes

Maria Pujals Gilabert-Padreny

Psicòloga infantil-juvenil - Col. 12989

Especialitzada en transtorns de l’aprenentatge i del neurodesenvolupament.

Román Pérez Burin des Roziers

Psicòleg sanitari

Psicoanalista - Col. 2309

Dra. Lídia Rigual Soler

Metge Foniatra - Col. 32687

Logopeda - Col. 1340

Adrián Esteve Subirana

Psicòleg - Col. 22698

Expert en treball clínic infanto-juvenil i familiar, escolar i d’atenció a necessitats especials (autisme).

Fundador de “més que surf”.

Marta Almirall Paüls

Pedagoga terapeuta

Logopeda - Col. 1050

Clàudia Tobarra Alvarez

Logopeda
Col. 08-4722

Jordi Masip Vidal

Mediador