PEDAGOGIA


En la reeducació pedagògica es tracten diferents dificultats i trastorns d'aprenentatge: