Una manera diferent d'abordar el conflicte

Conscients dels danys que provoca la gestió no adequada de les diferències entre les persones, Punt Diàleg neix com un espai, al servei de la convivència pacífica, que aposta per abordar el conflicte de manera alternativa. Entenent que hi ha molt més a guanyar col·laborant en la creació d'un futur més saludable que continuant ancorats en el passat per un enfrontament no resolt.

Alhora, Punt Diàleg, representa una ocasió de creixement personal al facilitar l'adquisició d'habilitats que seran especialment útils en la prevenció i gestió de situacions de conflicte potencial.

Tot això en un context segur, creatiu, flexible, respectuós i confidencial, assistit per un professional imparcial que, quan calgui, guiarà el procés de resolució del conflicte de forma àgil amb la participació activa dels qui en formen part. Un procés que, en el millor dels casos, desembocarà en la creació d'uns acords perdurables i satisfactoris per totes les parts implicades.

La valentia i esforç requerits per intentar-ho queden recompensats, en la majoria de casos, pels beneficis que es deriven de l'experiència viscuda; superant, així, una època de mal viure que en alguns casos arriba a afectar la salut. I és que amb l'aportació del millor de cada u es pot generar una solució creativa pel conflicte que semblava no tenir-ne. És hora de fer petites descobertes que poden desencadenar canvis rellevants a la vida de cadascú.


Si vols conèixer quelcom més de la proposta fes clic aquí.

Trobaràs més informació sobre el context de treball a FAQs.

Et convidem a una lectura: "Ignorar la mediació, un alt cost per la vida"


Avantatges

  • Permet i facilita la comunicació entre les persones.
  • Les persones prenen el protagonisme i el control en la gestió de les seves diferències.
  • S’obtenen bons resultats en un 80% dels casos i els acords són més estables.
  • Les solucions s’aborden de manera més personal en un espai confidencial que facilita la reflexió, l’escolta i el respecte.
  • És un procés àgil, amb una bona gestió emocional i que es pot iniciar en qualsevol moment: abans, durant i després de qualsevol procés judicial (si és el cas).
  • Estalvia llargs processos contenciosos judicials de resultats incerts en els casos on apliqui.
  • El resultat és un acord privat vinculant que es pot elevar a públic per mitjà del notari o del jutjat, sempre de mutu acord, si és necessari.