Tallers habilitats socials

Tenir estratègies conversacionals, saber iniciar i mantenir interaccions amb els iguals, percebre que les pròpies accions tenen conseqüències en l’entorn i en els altres, comprendre la importància d’establir i mantenir el contacte visual per dialogar amb l’altre, aprendre les conductes considerades adequades socialment són algunes de les habilitats socials essencials pel desenvolupament de la persona. El treball que es proposa en aquests tallers té com a objectiu prioritari l’adquisició i aprenentatge d’aquestes i altres habilitats.


La dinàmica d’aquests tallers es presenta de forma dual: un espai de treball en grup i un espai de teràpia individual.

Habitualment, a la teràpia individual, les habilitats socials i la teoria de la ment es treballen de forma teòrica i sense la interacció amb iguals. I és així que cal aprendre aquestes habilitats i eines per funcionar social i emocionalment, sense disposar d'un espai de pràctica oportuna de les mateixes. En canvi, els tallers que ara es presenten estan pensats per oferir un espai de relació natural entre iguals des d’on practicar les habilitats apreses, així com reflexionar sobre la seva pròpia forma d’actuar, identificant i comprenent les seves conductes i les dels demès.

La discussió en grup, les dinàmiques grupals i el modelatge seran l’eix central que permeti l’aprenentatge d’habilitats socials i emocionals, que alhora tindran repercussions a nivell acadèmic i d’autoestima.


OBJECTIUS

A través del taller es pretén vehicular un canvi positiu en els àmbits de la comunicació, de l’expressió emocional, del patró d’interessos restringits, de l’autonomia i de les relaciones socials. Es treballen aspectes com:

  • Funcions executives (atenció, seqüenciació, espera, resolució de problemes)
  • Comunicació verbal i no verbal.
  • Habilitats socials.
  • Hàbits d’autonomia.
  • Reconeixement emocional.
  • Autoestima i autoconcepte.
Per altra part, el grup ajuda a desenvolupar la Teoria de la Ment abordant objectius com: atribuir pensaments i intencions a d’altres persones, comprendre i reflexionar respecte l’estat mental de sí mateix i dels demès, percebre i comprendre les sensacions pròpies i dels demès, a través entre d’altres senyals del llenguatge no corporal, aconseguint així preveure el comportament aliè.

El psicòleg Adrián Esteve és el responsable d'aquests grups.