Taller de llenguatge de signes

Dirigit a qualsevol persona (familiar, professional, estudiant,...) que vulgui conèixer la llengua de signes per tal de facilitar la comunicació a aquells qui més ho necessiten. S’ofereix opció individual i grupal.

El taller té com a objectiu aprendre vocabulari bàsic per ser capaç d’expressar-se de manera breu i senzilla.

Els continguts són:

  • L’alfabet dactilològic

  • Presentacions i formes de cortesia

  • Els números

  • Els dies de la setmana i els mesos de l’any

  • Els colors

  • Els animals

  • Els verbs bàsics per poder demanar i oferir informació.

S’ofereix l’opció d’aprofundir en determinats aspectes i/o desenvolupar altres continguts, un cop assolits els continguts bàsics.